ISBN: 9788761637710. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018