Hvad med eksamen?

Du må ikke have adgang til MedierNU-iBogen i selve forberedelsestiden til de særfaglige eksamener i samfundsfag C på stx og HFe.

Til den flerfaglige eksamen i Kultur-samfundsfaggruppen på HF har du adgang til iBogen, hvis HF-kurset har valgt prøveform A med 24 timers forberedelse

Til den særfaglige eksamen i samfundsfag A og B på stx må du have adgang til MedierNU-iBogen i forberedelsen ved prøveform a med 24 timers forberedelse.

Eksamensopgaver:

Du kan anvende MedierNU-iBogen uden begrænsninger i forbindelse med udfærdigelsen af

Den større skriftlige opgave (SSO) på HF
Studieretningsprojektet (SRP) på stx
Studieretningsopgaven (SRO) på stx
AT-synopsis i STX

ISBN: 9788761637710. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018