Eksempler på kildeangivelser

OBS: Husk at eksemplerne i teksten herunder skal udskiftes med dine konkrete eksempler fra din iBog.

Sådan kildeangiver du til denne iBog

Når du fx i en skriftlig opgave skal angive en webside som kilde, bør din kildeangivelse indeholde disse oplysninger:

  • Forfatternavn (eller anden person, der er ansvarlig for sitets indhold)
  • Titel på websitet
  • Årstal for udgivelse
  • Entydig webadresse (URL) til den underside på websitet, du har refereret, citeret eller på anden måde hentet oplysninger fra
  • Dato for din sidste aflæsning af materialet.

Eksempelvis sådan her:

Valentin Gregersen, Rune: MedierNU (2011). http://mediernu.systime.dk/index.php?id=118 . Senest besøgt 12 oktober 2011.

Hvis websitet fx ikke har angivet en forfatter, skal du angive den person, der har ansvaret for sitets indhold (og dennes rolle i forhold til sitet). Eksempelvis sådan her:

Knudsen, Jørn Ingemann (ekstern projektleder): Textanalyse (2007). http://textanalyse.systime.dk/. Senest besøgt 28. april 2010.

Hvis der heller ikke er angivet et første udgivelsesår, kan du skrive "u.å." (forkortelse for "uden år"). Fx:

Emkjær, Stefan og Søren Peter Sørensen (forlagsredaktion): Rod i sproget (u.å.). http://rodisproget.systime.dk/. Senest besøgt 20. januar 2010.

ISBN: 9788761637710. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018