Et grundigt arbejde med Medier og meningsdannelse i samfundsfag kræver at flere vinkler inddrages. Derfor er iBogen bygget op omkring forskellige hovedemner, som du kan arbejde med:

De indledende kapitler:

 1. Det globale mediebillede - behandler medierne i en global sammenhæng og giver dig et overblik over mediebilledet.
 2. Teorier om medier og meningsdannelse - giver dig en værktøjskasse til at analysere medierne med.

Temakapitlerne:

 1. Nyhedsmediernes historie - viser hvordan nyhedsmedierne har ændret sig gennem tiden.
 2. Tendenser og brudflader i moderne dansk reality-tv - giver et indblik i de mediesociologiske konsekvenser af et samfund der i stigende grad er online
 3. Medierne og demokratiet - præsenterer de centrale politiske og demokratiske problematikker ved mediernes rolle i samfundsdebatten.
 4. Medier i krig - ser på mediernes rolle i særlige situationer som krigshandlinger.
 5. Medierne og den politiske kommunikation - har fokus på sprog og politisk kommunikation som central for meningsdannelsen.
 6. Medierne og valgkampe - ser på mediernes særlig rolle i en valgkamp.
 7. Mediesociologi - giver på et lidt højere niveau indføring i centrale sociologiske teoretikeres syn på medierne.

Desuden er der for hele NU-serien det fællestræk, at alle kapitler indeholder:

 • Læsefokusspørgsmål –som du kan svare på mens du læser for at forstå indholdet af teksterne bedre.
 • Øvelser–det kan være længere opgaver, som kan løses i klassen, i en studiegruppe eller på nettet.
 • Diskussionsoplæg som lægger op til en friere diskussion af et emne om medierne.
 • Interaktive opgaver –her kan du quizze på din viden om de forskellige dele af iBogen, fx. via kryds og tværs, fill in the blank og multiple choice.
 • Forslag til skriftligt arbejde - her kan du øve nogle af de spørgeord, som du testes i til skriftlig studentereksamen i samfundsfag.
 • Videoklip –der er på siden også lavet en række videoklip med centrale personer som ved en masse om medier og meningsdannelse.

Kan jeg få hjælp til SRP, SRO, SSO OG AT?

Sitet er oplagt at bruge i forbindelse med AT på stx eller generelt tværfagligt samarbejde.

Hvis du kunne tænke dig at lave et tværfagligt samarbejde fx. i forbindelse med tværfaglige forløb eller opgaver, så lægger mange af kapitlerne i denne bog op til et samarbejde med humanistiske fag -særligt sprogfag.

ISBN: 9788761637710. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018