Vejledningen er udfærdiget for at give dig indblik i, hvad du kan finde i iBogen og hvordan du kan anvende det.

Eksempelvis kan du bruge dele af iBogen som værktøjskasse, hvor du kan finde redskaber for dit selvstændige arbejde med faget - uanset om du læser på en videregående uddannelse eller går på gymnasiet eller HF.

ISBN: 9788761637710. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018